Rechten en plichten

AVG rechten van personen en plichten voor bedrijven en organisaties

De handhaving van de AVG brengt veel veranderingen met zich mee. Deze veranderingen verbeteren de rechten van personen aan de ene kant en de plichten van bedrijven en organisaties aan de andere kant.

De rechten van personen binnen AVG

Per 25 mei 2018 hebben personen meer rechten ten aanzien van hun gegevens.

Deze rechten hebben betrekking op:

  • Recht op inzage persoonsgegevens
  • Recht op “vergetelheid” (verwijdering)
  • Recht op dataportabiliteit (gegevens naar een andere leverancier)
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op beperking verwerking
  • Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten
  • Recht op bezwaar
  • Recht op duidelijke informatie

Lees meer over de AVG rechten van personen.

De plichten van bedrijven en organisaties binnen AVG

Als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft u als bedrijf of organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van uw organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht.

De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding. AVG Adviesbureau ondersteunt u bij deze voorbereiding.

Lees meer over de AVG plichten van uw organisatie.