AVG Adviesbureau: onafhankelijk AVG advies

Wij helpen u te voldoen aan de nieuwe eisen welke gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG Adviesbureau

AVG Adviesbureau is 100% onafhankelijk. Wij zijn pragmatisch, duidelijk en concreet. Met passie voor mens, organisatie en proces verbinden wij privacy en business.

Rechten en plichten

Handhaving van de AVG brengt veel veranderingen met zich mee. Personen krijgen meer rechten. Organisaties krijgen meer plichten. Voldoet uw organisatie aan de juiste voorwaarden?

AVG nulmeting

Volledig AVG compliant zijn heeft gevolgen voor organisatorische en administratieve processen. Weet u waar uw organisatie staat? Maak het inzichtelijk. Doe de nulmeting.

Wij zijn actief in de volgende sectoren:

Zakelijke Dienstverlening - Zorg - Industrie - Logistiek - Horeca - Educatie - ZZP - Webshops - Stichtingen - Verenigingen - Transport - Vastgoed - Uitgeverij - Handel - Uitzendbranche - Administratiekantoren - Bemiddelingsbureaus - Marktonderzoek - Assurantiekantoren - Brancheorganisaties - Incassobureaus - Hosting & Webdesign - Hypotheekverstrekkers – Kinderopvang - Software en IT - Groothandel – Eenmanszaken – Bewindvoerders – Franchiseorganisaties – Geldverstrekkers - Makelaars

Wat is AVG en wat betekent dit voor uw onderneming?

De General Data Protection Regulation (GDPR) is de Europese wetgeving die al van kracht is. De privacyverordening GDPR wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Deze nieuwe privacywetgeving zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AVG wettekst werd al op 4 mei 2016 gepubliceerd. De implementatieperiode van deze privacywetgeving loopt van 24 mei 2016 tot 24 mei 2018. Met ingang van 25 mei zal de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.

Is de hoofdvestiging van uw bedrijf/organisatie gevestigd in Nederland?

Dan valt u onder de AVG wet. Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe privacywetgeving 2018? Neem contact op, of doe de AVG nulmeting.

Waarom wordt AVG ingevoerd?

Privacybescherming is een hot item. En niet voor niets! Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer persoonsgegevens beschikbaar komen en gebruikt worden ten behoeve van bedrijfsdoeleinden. En niet alleen ten behoeve van het opnemen van contact met personen, bedrijven of organisaties. Ook de toenemende technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things en toepassing van Artificial Intelligence maken gebruik van privacygevoelige data.

Helaas zorgt de beschikbaarheid van al deze data er ook voor dat privacyschending en het aantal fraudegevallen ieder jaar opnieuw drastisch stijgt. De nodige zorgen rondom de beschikbaarheid van data hebben ervoor gezorgd dat hoge prioriteit gegeven moet worden aan de bescherming van deze data.

Snelle technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en social media hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het tot stand komen van deze nieuwe europese privacywetgeving. Deze nieuwe privacywetgeving 2018 is het vervolg op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar dan veel strakker ingeregeld. Hierdoor wordt voor alle organisaties/bedrijven een privacy beleid verplicht.

De complexiteit van de wetgeving en met name de gevolgen van deze wetgeving voor bedrijven en organisatie, maken dat zij vele vragen hebben over de gevolgen voor hun personeel, organisatie en processen. AVG Adviesbureau ondersteunt en begeleidt bedrijven en organisaties door het beantwoorden van deze vragen. Samen maken wij met hen een AVG stappenplan hoe zij aan AVG gaan voldoen. Een jurist maakt onderdeel uit van ons team, waardoor wij u een volledig AVG advies leveren. AVG Adviesbureau opereert landelijk en levert GDPR advies op maat.

Doel GDPR/ AVG

Het doel van de GDPR/ AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De GDPR/ AVG waarborgt dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.

De privacywetgeving 2018 heeft onder meer de volgende doelen:
- Om een hoge bescherming van persoonsgegevens te garanderen (datalek voorkomen)
- Het vrije verkeer van persoonsgegevens verder te vereenvoudigen.

privacyverordening gegevensbescherming
nieuwe europese privacywetgeving 2018

Voor wie geldt de AVG?

De AVG 2018 geldt voor alle bedrijven en organisaties, inclusief MKB en ZZP-ers die persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan het bijhouden van afspraken met klanten, persoonsgegevens van klanten en personeelsinformatie. Dit geldt ook voor marketingcampagnes en reclame doeleinden.

Risico indien u niet voldoet aan AVG 2018

Aan bedrijven en organisaties die niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen kunnen boetes opgelegd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid tot het opleggen van hoge boetes. Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG of de privacyrechten van betrokkene dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro, of een boete van 4% van de internationale jaaromzet, mocht dat bedrag hoger zijn.

Komt de verantwoordelijke een van de verplichtingen niet na, dan is dit maximaal 10 miljoen euro of 2% van de internationale jaaromzet.

autoriteit persoonsgegevens legt boete op bij uitblijven AVG aanpassingen

Beter voorkomen dan genezen

Weet u of uw organisatie al voldoende voorbereid is? Of loopt uw bedrijf of organisatie nog risico? U kunt dit snel te weten komen met een AVG nulmeting. Aan de hand van onze AVG checklist doen wij een AVG scan en heeft u snel inzicht in de stappen die u nog moet ondernemen om een boete te vermijden.

Hoe kan AVG Adviesbureau uw organisatie van dienst zijn?

AVG Adviesbureau is uw partner voor de ondersteuning en begeleiding in het kader van de nieuwe AVG 2018. Onze 100% onafhankelijke experts zorgen ervoor dat uw bedrijf of organisatie in overeenstemming komt met AVG. Ons privacy advies is onafhankelijk, omdat wij geen leverancier zijn van bijproducten zoals software, IT security oplossingen, data e.d. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf of organisatie AVG in uw voordeel kunt gebruiken en dit ook uit kunt dragen naar uw klanten. AVG Adviesbureau opereert landelijk.

nieuwe europese privacywetgeving 2018
AVG Advies

Ons doel is om u en uw medewerkers te ontzorgen als het gaat om het voldoen aan de AVG 2018. Iedereen moet zich namelijk kunnen concentreren op de dagelijkse werkzaamheden. Dit ontzorgen doen wij door te starten met een AVG nulmeting, waarna een AVG stappenplan gemaakt kan worden en de daadwerkelijke implementatie hiervan. Wij gaan uit van een samenwerkende aanpak, waarbij wij de processen rondom veilig datamanagement binnen en buiten uw bedrijf of organisatie optimaliseren. Bovendien besteden wij uitgebreid aandacht aan een natuurlijke bewustwording bij uw medewerkers.

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bovenaan in onze dienstverlening. Onze aanpak is pragmatisch en toegankelijk. Onze taal duidelijk en concreet. Het uitgangspunt is een passie voor mens, organisatie en proces. Voor ieder bedrijf of organisatie die bescherming van persoonsgegevens hoog op de agenda heeft staan, zijn wij de aangewezen AVG experts. Doordat een jurist onderdeel uitmaakt van ons team, kunnen wij u een volledig AVG advies leveren.

Meer weten wat dit voor u betekent? We leggen dit graag uit en kijken wat de beste stap is die u moet nemen. Neem gerust contact met ons op.